Yleistä

Tämä tietosuojaa ja markkinointia koskeva käytäntö (”Tietosuojakäytäntö”) kuvailee, miten Fysio Dens Ky Kb / Anders Nygård (Y-tunnus 1078677-2, Koulukatu 34, 65100 Vaasa, Suomi, anders.fysiodens@gmail.com) “Fysio Dens Ky Kb”, “Fysio Dens” tai myös ”me”) rekisterinpitäjänä kerää, käyttää, luovuttaa ja tallentaa henkilötietojasi.

Tietosuojakäytäntöä sovelletaan henkilötietojesi käsittelyyn silloin, kun Fysio Dens tarjoaa sinulle palveluja ja tuotteita.

Voit tuntea olosi aina turvalliseksi luovuttaessasi meille henkilötietojasi. Tällä Tietosuojakäytännöllä haluamme osoittaa, miten varmistamme henkilötietojesi käsittelyn voimassa olevan henkilötietolainsäädännön mukaan.

Maksutavat

Maksutapamme ovat seuraavat: käteinen, lahjakortti, yleisimmät pankki- ja luottokortit, lasku sekä ePassi, Edenred ja Tyky-kuntosetelit.

Milloin keräämme henkilötietoja ja miten henkilötiedot kerätään?

Fysio Dens kerää ja käsittelee sinua koskevia henkilötietoja, kun ostat Fysio Dens Ky Kb:n palveluja ja tuotteita, teet ostoksia Fysio Dens Ky Kb:n Internet-sivuilla, käytät Fysio Dens Ky Kb:n tarjoamia sovelluksia tai kun otat muulla tavalla yhteyttä Fysio Densiin. Sinusta varausten ja ostojen yhteydessä kerättäviä tietoja tarvitaan, jotta voit solmia sopimuksen Fysio Dens Ky Kb:n kanssa ja jotta Fysio Dens voi tarjota sinulle palveluja ja tarjouksia.

Mitä tietojasi käsittelemme?

Kun teet asiakkaana ostoksia ja varauksia, Fysio Dens kerää ja käsittelee sinusta seuraavia henkilötietoja:

 • Tunnistetiedot, kuten nimi, syntymävuosi ja sukupuoli
 • Yhteystiedot, kuten osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite
 • Maksutiedot
 • IP-osoite ja muut tiedot, jotka koskevat Fysio Dens Ky Kb:n Internet-sivujen tai sovelluksen käyttöä. Evästeiden tallentamiseen ja niiden kautta kerättäviin tietoihin sovelletaan Fysio Dens Ky Kb:n evästekäytäntöä.

Mihin tarkoituksiin käsittelemme sinua koskevia tietoja?

Fysio Dens käsittelee sinua koskevia tietoja seuraaviin tarkoituksiin:

 • Asiakkaisiin kohdistuvien velvoitteiden, kuten laskutuksen suorittamiseksi.
 • Tavanomaisen asiakaspalvelun, kuten kysymyksiin vastaamisen ja virheellisten tietojen korjaamisen mahdollistamiseksi. Tietojen luovuttamiseksi ja Fysio Densin turvallisuusvaatimusten ja muiden säädösten mukaisten vaatimusten täyttämiseksi.
 • Tietoja voidaan myös käyttää perustana markkina- ja asiakasanalyyseille, markkinointitutkimuksille, tilastotiedoille, liiketoiminnan seurannalle sekä varauksiin ja ostoksiin liittyvän liiketoiminnan ja menetelmien kehittämiselle.

Henkilötietojen käsittelyperusteet

Fysio Dens käsittelee henkilötietojasi tässä osassa kuvatuin lainmukaisin käsittelyperustein.

Tietyissä tapauksissa Fysio Densillä on lainsäädännöstä johtuva velvollisuus käsitellä henkilötietojasi. Tämä koskee esimerkiksi asiakasrekisterin laatimista ja ylläpitämistä.

Kauanko säilytämme sinua koskevia tietoja?

Henkilötietojasi säilytetään vain niin kauan, kuin niitä on tarpeen säilyttää niihin tarkoituksiin, joihin tietoja kerätään tämän Tietosuojakäytännön mukaisesti. Fysio Dens säilyttää tiedot pidempään, jos se on tarpeen lakisääteisten vaatimusten noudattamiseksi tai Fysio Densin juridisen edun valvomiseksi, jos esimerkiksi meneillään on oikeudenkäynti. Henkilötietoja käsitellään vain tarpeellisen ajan, asiakkuuden ollessa voimassa tai asiakkuuden päätyttyä välttämättömistä syistä.

Kenelle luovutamme tietojasi?

Fysio Dens voi luovuttaa tietojasi kolmannelle osapuolelle, kuten Fysio Densin käyttämälle asiakashallintajärjestelmälle. Fysio Dens voi myös luovuttaa tietojasi Fysio Densin yhteistyökumppaneille, esimerkiksi kortti- ja viestintäpalveluja tarjoaville toimittajille.

Sellaiset kolmannet osapuolet, joille Fysio Dens luovuttaa tietojasi tai muulla tavalla tarjoaa tietoja sinusta asiakkaana, ja jotka käsittelevät tietoja Fysio Densin lukuun, eivät saa luovuttaa tietojasi muille ilman hyväksyntääsi. Fysio Dens ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten suorittamasta henkilötietojen käsittelystä.

Fysio Dens voi lisäksi luovuttaa henkilötietojasi, mikäli voimassa oleva lainsäädäntö tai viranomaiset niin edellyttävät Fysio Densin juridisen edun suojelemiseksi tai petosten ja muiden turvallisuutta koskevien tai teknisten ongelmien paljastamiseksi tai estämiseksi.

Fysio Dens voi siirtää henkilötietojasi EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan, jos Fysio Densin yhteistyökumppani toimii kyseisessä maassa. Jos henkilötietojasi siirretään EU:n/ETA:n ulkopuoliseen maahan, Fysio Dens huolehtii siitä, että henkilötietojen siirrossa EU:n/ETA:n ulkopuolisiin maihin noudatetaan tietosuojasääntelyssä asetettuja vaatimuksia.

Tietoja säilytetään ainoastaan sähköisessä muodossa. Tietoihin pääsevät käsiksi ainoastaan ne, joilla on tarvetta käsitellä tietoja sopimusvelvoitteiden täyttämiseksi tai suostumukseen perustuvien velvoitteiden täyttämiseksi.

Tietosuojakäytännön muutokset

Fysio Densillä on oikeus muuttaa Tietosuojakäytäntöä milloin tahansa, jos tietojen käsittelyssä tapahtuu muutoksia. Fysio Dens ilmoittaa sinulle Tietosuojakäytännön muutoksista kohtuullisella varoitusajalla.

Henkilötietojen suojaus

Voit tuntea olosi aina turvalliseksi luovuttaessasi meille henkilötietojasi. Fysio Dens on ryhtynyt tarvittaviin turvallisuustoimiin suojatakseen henkilötietojasi luvattomalta käytöltä, muuttamiselta tai poistamiselta.

Esimerkiksi kaikki Fysio Densin asiakkaita koskevat digitaalisesti tallennettu data on tallennettu tietokantaan, joka on suojattu kulunvalvonnalla ja palomuurilla.

Sinun oikeutesi

Fysio Dens vastaa siitä, että henkilötietojasi käsitellään voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Jos katsot, että henkilötietojesi käsittelyssä ei noudatettu soveltuvaa tietosuojasääntelyä, voit tehdä valituksen toimivaltaiselle tietosuojaviranomaiselle eli Suomessa tietosuojavaltuutetulle.

Fysio Dens korjaa, poistaa tai täydentää pyynnöstäsi tai omasta aloitteestaan virheelliset, puutteelliset tai harhaanjohtavat tiedot tai muuttaa niitä niin, ettei niistä voida enää sinua tunnistaa.

Jos et halua, että Fysio Dens käsittelee henkilötietojasi markkinointitarkoituksessa, voit milloin tahansa ilmoittaa asiasta Fysio Densille. Kun Fysio Dens on vastaanottanut ilmoituksesi, Fysio Dens lopettaa henkilötietojesi käsittelyn tässä tarkoituksessa.

Sinulla on oikeus saada kirjallisesta hakemuksesta Fysio Densilta jäljennös sinua koskevista tiedoista sekä tieto siitä, mihin tarkoitukseen tietojasi käsitellään ja mille vastaanottajille tietojasi on luovutettu tai aiotaan luovuttaa, mistä muista lähteistä kuin sinulta tietojasi on kerätty, miten automaattista päätöksentekoa (mukaan luettuna profilointia) suoritetaan ja kuinka kauan tietojasi säilytetään. Sinulla on myös samalla oikeus saada tiedot oikeuksistasi henkilötietojen käsittelyn kohteena.

Sinulla on tietyin edellytyksin oikeus saada tietosi siirretyksi sinulle tai, jos se on teknisesti mahdollista, toiselle palveluntarjoajalle. Tämä oikeus koskee tietoja, jotka sinä olet antanut Fysio Densille ja joita on käsitelty sinun ja Fysio Densin välisen sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

Sinulla on oikeus pyytää tietojesi poistamista, jos (1) tietoja ei tarvita enää niihin tarkoituksiin, joita varten niitä kerättiin, (2) vastustat tietojesi käsittelyä suoramarkkinointitarkoituksiin (mukaan lukien profilointia suoramarkkinointitarkoituksiin), (3) käsittely on perustunut suostumukseesi ja peruutat suostumuksesi tai (4) tietojasi on käsitelty lainvastaisesti. Huomaathan, että voimme kuitenkin säilyttää tietojasi, mikäli se on tarpeen Fysio Densin lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi tai oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Internetsivuillamme vierailua koskevat erityisehdot

Internetsivuillamme sisältää linkkejä tai upotuksia muihin sivustoihin, kuten online-varausjärjestelmä, sekä sinua kiinnostaviin palveluihin. Kun käytät näitä linkkejä tai upotteita, ymmärrät että nämä sivustot eivät ole meidän hallittavissamme. Näin ollen me emme ole vastuussa sen informaation suojaamisesta tai näiden sivustojen taikka palveluiden keräämistä henkilötiedoista, joita luovutat näille sivustoille vierailusi yhteydessä. Sinun tulee itse ottaa selvää näiden sivustojen tietosuojakäytännöistä.

Common

This Privacy Policy and Marketing Policy (the “Privacy Policy”) describes how Fysio Dens Ky Kb / Anders Nygård (Business ID 1078677-2, Koulukatu 34, 65100 Vaasa, Finland, anders.fysiodens@gmail.com) “Fysio Dens Ky Kb”, “Fysio Dens” or also “we”) collects, use, disclose and store your personal information.

The Privacy Policy applies to the processing of your personal data when Fysio Dens offers you services and products.

You can always feel safe when you give us your personal information. With this Privacy Policy, we want to show how we ensure that your personal information is processed in accordance with applicable personal data laws.

Payment methods

We accept the following payment methods: cash, gift card, debit or credit card, invoice as well as ePassi, Edenred and TyKy vouchers.

When do we collect personal information and how is personal information collected?

Fysio Dens collects and processes personal information about you when you purchase Fysio Dens Ky Kb’s services and products, make purchases on Fysio Dens Ky Kb’s website, use the applications provided by Fysio Dens, or when you otherwise contact Fysio Dens. The information collected about you in connection with reservations and purchases is required so that you can enter into an agreement with Fysio Dens and so that Fysio Dens can offer you services and offers.

What information do we process?

When you make purchases and reservations as a customer, Fysio Dens collects and processes the following personal information about you:

 • Identifying information such as name, year of birth, and gender
 • Contact information such as an address, phone number, and email address
 • Payment information
 • IP address and other information concerning the use of Fysio Dens Ky Kb’s website or application. Fysio Dens Ky Kb’s cookie policy is applied to the storage of cookies and the information collected through them.

For what purposes do we process information about you?

Fysio Dens processes information about you for the following purposes:

 • To fulfil obligations to customers, such as invoicing.
 • To enable standard customer service, such as answering questions and correcting incorrect information. To disclose information and to comply with Fysio Dens safety and other regulatory requirements.
 • The data can also be used as a basis for market and customer analysis, marketing research, statistics, business monitoring, and the development of business and methods related to bookings and purchases.

Criteria for the processing of personal data

Fysio Dens processes your personal data in accordance with the lawful processing criteria described in this section.

In certain cases, Fysio Dens has a legal obligation to process your personal data. This applies, for example, to the establishment and maintenance of a customer register.

How long do we keep information about you?

Your personal data will only be stored for as long as it is necessary for the purposes for which the data is collected in accordance with this Privacy Policy. Fysio Dens will retain the information for a longer period of time if it is necessary to comply with legal requirements or to monitor Fysio Dens’s legal interest if, for example, a lawsuit is pending. Personal data will only be processed for the time necessary, during the validity of the customer relationship, or after the termination of the customer relationship for necessary reasons.

To whom do we disclose your information?

Fysio Dens may disclose your information to a third party, such as the customer management system used by Fysio Dens. Fysio Dens may also disclose your information to Fysio Dens’s partners, such as card and communications service providers.

Third parties to whom Fysio Dens disclose your information or otherwise provides information about you as a customer and who process the information on Fysio Dens’s behalf may not disclose your information to others without your consent. However, Fysio Dens is not responsible for the processing of personal data by such third parties.

Fysio Dens may also disclose your personal data if required by applicable law or authorities to protect Fysio Dens’s legal interests or to detect or prevent fraud and other security or technical issues.

Fysio Dens may transfer your personal data to a country outside the EU / EEA if Fysio Dens’s partner operates in that country. If your personal data is transferred to a non-EU / EEA country, Fysio Dens will ensure that the transfer of personal data to non-EU / EEA countries complies with the requirements of the data protection regulations.

The data will only be stored in electronic form. Only those who need to process the data in order to fulfill their contractual or consent obligations will have access to the data.

Changes to Privacy Policy

Fysio Dens reserves the right to change the Privacy Policy at any time if there are changes in the processing of data. Fysio Dens will notify you of any changes to the Privacy Policy at reasonable notice.

Protection of personal data

You can always feel safe when you provide us with your personal information. Fysio Dens has taken the necessary security measures to protect your personal data from unauthorized access, alteration, or deletion.

For example, all information we digitally hold about you is stored in a database protected by access control and a firewall.

Your rights

Fysio Dens is responsible for ensuring that your personal data is processed in accordance with applicable law. If you consider that the applicable data protection regulations have not been complied with in the processing of your personal data, you can lodge a complaint with the competent data protection authority, i.e., the Data Protection Officer in Finland.

At your request or on your own initiative, Fysio Dens will correct, delete, or supplement any incorrect, incomplete, or misleading information so that it can no longer identify you.

If you do not want Fysio Dens to process your personal data for marketing purposes, you may notify Fysio Dens at any time. Once Fysio Dens has received your notification, Fysio Dens will stop processing your personal data for this purpose.

You have the right to obtain a copy of your information from Fysio Dens upon written request, as well as the purpose for which your information will be processed and the recipients to whom your information has been or will be disclosed, from sources other than you, how automatic decision-making (including profiling) how long your data will be kept. At the same time, you have the right to be informed of your rights as the subject of the processing of personal data.

Under certain conditions, you have the right to have your data transferred to you or, if technically possible, to another service provider. This right applies to the information you have provided to Fysio Dens, and which has been processed in order to implement the agreement between you and Fysio Dens.

You have the right to request the deletion of your data if (1) the data is no longer needed for the purposes for which it was collected, (2) you object to the processing of your data for direct marketing purposes (including profiling for direct marketing purposes), (3) the processing is based on your consent and you withdraw your consent; (4) your data has been processed unlawfully. Please note, however, that we may retain your information if it is necessary to comply with Fysio Dens’s legal obligation or to make, file, or defend a legal claim.

Special conditions for visiting our website

Our website contains links or embeddings to another site where you can make an online appointment as well as to services of interest to you. By using these links or embeddings, you understand that these sites are not under our control. Therefore, we are not responsible for the protection of information or personal information collected by these sites or services that you provide to these sites during your visit. You should find out about the privacy practices of these sites yourself.

Käytämme verkkosivuillamme evästeitä. Saatamme muuttaa tätä evästekäytäntöä, milloin tahansa. Mikä tahansa muutos evästekäytäntöön tulee voimaan heti, kun päivitetty versio on julkaistu verkkosivuillamme.

Tässä evästekäytännössä kuvataan, mitä evästeet ovat sekä miten ja miksi käytämme niitä. Kerromme myös, kuinka voit muuttaa evästeasetuksiasi ja vaikuttaa evästeiden käyttöön.

Mitä evästeet ovat?

Eväste (cookie) on pieni tekstitiedosto, joka tallentuu laitteellesi. Evästeet mahdollistavat useiden verkkosivujemme toimintojen käytön sekä parhaan mahdollisen käyttökokemuksen.

Omien verkkosivujemme asettamista evästeistä käytämme nimitystä “ensimmäisen osapuolen evästeet”. Lisäksi osa evästeistä on kolmansien osapuolten evästeitä. Kolmansien osapuolten evästeet tallentuvat näiden palvelutarjoajien käyttöön.

Lisätietoa evästeistä voit lukea Viestintäviraston sivuilta.

Mihin käytämme evästeitä?

Evästeillä ja muilla vastaavilla tekniikoilla keräämme tietoja sivustojen sisältöjen käytöstä, kuten tietoja siitä, millä Fysio Dens verkkosivuilla käyttäjä on vieraillut. Kerättyjä tietoja käytämme käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, käytön yksilöimiseksi ja kävijäliikenteen tilastointiin.

Käytämme välttämättömiä evästeitä, jotka ovat verkkosivujemme toiminnan kannalta välttämättömiä, analyyttisia evästeitä, jotka mittaavat verkkosivustomme suorituskykyä ja tarjoavat yksilöityjä käyttökokemuksia sekä markkinointievästeitä, jotka auttavat tarjoamaan kohdennettua mainontaa.

Käytetyt evästeet on listattu evästeasetuksiin, pääset asetuksiin klikkaamalla sivun vasemmassa alareunassa olevaa ikonia.

Mitä jos et hyväksy evästeiden käyttöä?

Voit halutessasi muuttaa antamiasi evästeasetuksia klikkaamalla sivun vasemmassa alareunassa olevaa ikonia.

Voit myös tyhjentää tai estää evästeet ja muun seurannan selaimesi asetuksia muuttamalla tai lopettamalla sivuston käytön.

Jos et halua evästeitä tallennettavan laitteellesi, voit säätää selaimesi asetuksista selaimesi kieltäytymään vastaanottamasta evästeitä (ns. incognito tai private browsing-asetus). Evästeiden vastaanottamisen lopettaminen voi kuitenkin aiheuttaa puutteita joissakin sivuston toiminnallisuuksissa, eikä se siksi ole suositeltavaa.


We use cookies on our website. We may change this cookie policy at any time. Any change to the cookie policy will take effect as soon as the updated version is published on our website.

This cookie policy describes what cookies are and how and why we use them. We also tell you how you can change your cookie settings and influence the use of cookies.

What are cookies?

A cookie is a small text file that is stored on your device. Cookies enable the use of several functions of our website and the best possible user experience.

We use the term “first-party cookies” for the cookies set by our own website. In addition, some of the cookies are cookies from third parties. Third-party cookies are stored for use by these service providers.

You can find more information about cookies on the Finnish Transport and Communications Agency website.

What do we use cookies for?

We use cookies and other similar technologies to collect information about the use of the site’s contents, such as information about which of the Fysio Dens pages the user has visited. We use the collected information to improve the user experience, identify usage, and for visitor traffic statistics.

We use essential cookies that are necessary for the operation of our website, analytical cookies that measure the performance of our website and provide personalized user experience and marketing cookies that help provide targeted advertising.

The cookies used are listed in the cookie settings which you can access by clicking the icon at the bottom left of the page.

What if you do not wish to accept the use of cookies?

If you wish, you can change the cookie settings you have given by clicking on the icon at the bottom left of the page.

You can also clear or block cookies and other tracking by changing your browser settings or stopping your use of the site.

If you do not want cookies to be stored on your device, you can adjust your browser settings to refuse to receive cookies (the so-called incognito or private browsing setting). However, stopping the receipt of cookies may cause deficiencies in some of the site’s functionalities, and is therefore not recommended.

Päivitetty/Updated: 18.08.2022