Fysioterapi är smärtlindring och främjande av arbetsförmåga, funktion och rörelseförmåga. Fysioterapin är helhetsbehandlings form, där man värderar klientens resurser och möjligheter.

Vid fysioterapi utvärderar man klientens problem i helhet (hälsa, rörlighet, funktionsförmåga).

Fysioterapins behandlings metoder är ex. rådgivning, vägledning, terapeutisk träning, olika manuella tekniker ex. fascia beh., mobilisering.

Fysioterapeuten undersöker, testar och utreder orsakerna till problemet/ symptomen.

Fysioterapeuten är godkänd vårdexpert av Valvira.

En anledning att besöka fysioterapeut kan vara nack- eller ryggsmärtor/problem, ledvärk/styvhet olika belastnings skador. Före och efter operation. Huvudvärk eller svindel.

Ex. på behandlingsmetoder jag använder. Manuella metoder, mobilisering, fascia manipulation, Mc Kenzie, elbeh., ultraljud, neuralvävnads beh., mjukdelsbeh (massage) och vid behov stödande näringsprogram.

Bokningar via nätet eller telefon. Hembesök alltid med telefon.

Prislista för fysioterapi

30 min

45

45 min

60

60 min

75

Angiven behandlingstid inkluderar av- och påklädning. Vi förbehåller oss rätten till prisändring. Icke avbokad tid debiteras. Avboking dagen före. Faktureringsavgift 3€. Priser inkl. moms 0%.